1

الانزاپین ۵

News Discuss 
تأثیر دخانیات بر اثربخشی داروها مانند همه داروها ، اولانزاپین نیز می تواند انواع مختلفی تولید کند عوارض جانبی با شدت متفاوت و ممکن است در برخی موارد منع مصرف داشته باشد. این اتفاق می افتد زیرا اولانزاپین برخی از قسمت های بدن را تحت تأثیر قرار می دهد ، https://newlife1.blog.ir/1400/07/21/Olanzapine

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story