1

توسعه برند و تبلیغات

News Discuss 
بررسی شاخص توسعه برند معیاری بسیار کاربردی برای اندازه‌گیری فروش به ازای هر نفر است. BDI سابقه‌ی موفقیت نسبی برند در هریک از فضاهای بازاریابی را اندازه‌گیری می‌کند و به شما نشان می‌دهد کجاها عملکرد خوبی داشته‌اید. برای محاسبه این شاخص به تعداد فروش صورت گرفته در هریک از https://210list.com/story15245124/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story