1

Công trình MEKONG SMART CITY Dự án đô thị {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình thị thành sáng tạo thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp dịch vụ gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình có quy mô lên tới 7500 ha, quy tụ nhiều https://thejillist.com/story183763/c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-t%E1%BB%89nh-th%C3%A0nh-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story